• WS/FCS Calendars

   

  John F. Kennedy High School
  HIGH SCHOOL
  CLASS REGULAR SCHEDULE TIME
  1st block 7:55 AM 9:40 AM 1:45
  2nd block 9:45 AM 11:20 AM 1:35
  1st Lunch 11:20 AM 11:45 AM 0:25
  3rd block 11:50 AM 1:25 PM 1:35
  3rd block 11:25 AM 11:55 AM 0:30
  2nd Lunch 11:55 AM 12:20 PM 0:25
  3rd block 12:25 PM 1:25 PM 1:00
  4th block 1:30 PM 3:05 PM 1:35

   

  John F. Kennedy High School
  MIDDLE SCHOOL
  CLASS REGULAR SCHEDULE TIME
  1st period 7:55 AM 9:00 AM 1:05
  2nd period 9:05 AM 10:05 AM 1:00
  3rd period 10:10 AM 11:10 AM 1:00
  4th period 11:15 AM 12:15 PM 1:00
  Lunch 12:25 PM 12:50 PM 0:25
  5th period 1:00 PM 2:00 PM 1:00
  6th period 2:05 PM 3:05 PM 1:00
  Enrichment 3:10 PM 3:40 PM 0:30

   

  HIGH SCHOOL
  CLASS EARLY RELEASE SCHEDULE TIME
  1st block 7:55 AM 9:00 AM 1:05
  2nd block 9:05 AM 10:10 AM 1:05
  3rd block 10:15 AM 11:20 AM 1:05
  Lunch 11:20 AM 11:55 AM 0:35
  4th block 12:00 PM 1:05 PM 1:05

    

  MIDDLE SCHOOL
  CLASS EARLY RELEASE SCHEDULE TIME
  1st period 7:55 AM 8:50 AM 0:55
  2nd period 8:55 AM 9:40 AM 0:45
  3rd period 9:45 AM 10:30 AM 0:45
  4th period 10:35 AM 11:20 AM 0:45
  5th period 11:25 AM 12:15 PM 0:50
  Lunch 12:20 PM 12:45 PM 0:25
  6th period 12:50 PM 1:40 PM 0:50

   

  HIGH SCHOOL
  CLASS 2-HOUR DELAY SCHEDULE TIME
  1st block 9:55 AM 11:00 AM 1:05
  2nd block 11:05 AM 12:10 PM 1:05
  3rd block 12:15 PM 1:20 PM 1:05
  Lunch 1:20 PM 1:55 PM 0:35
  4th block 2:00 PM 3:05 PM 1:05

    

   
  MIDDLE SCHOOL
  CLASS 2-HOUR DELAY SCHEDULE TIME
  1st period 9:55 AM 10:50 AM 0:55
  2nd period 10:55 AM 11:40 AM 0:45
  3rd period 11:45 AM 12:35 PM 0:50
  Lunch 12:40 PM 1:05 PM 0:25
  4th period 1:10 PM 2:00 PM 0:50
  5th period 2:05 PM 2:50 PM 0:45
  6th period 2:55 PM 3:40 PM 0:45
  CAREER CENTER
               
  REGULAR Schedule minutes Early Release minutes 2-Hour Delay minutes
  1st 8:00 - 8:50* 50 8:00 – 8:50* 50 10:00 – 10:50* 50
  1 / 2  CTE Block:  8:30 – 10:00 90 8:30 – 9:42 72 10:44 – 11:43 59
  2nd 9:14* - 10:00 46 9:14* – 9:42 28 11:15* – 11:43 28
  3rd 10:04 -10:49 45 9:45 – 10:11 26 11:46 – 12:14 28
  3 / 4  CTE Block:  10:04 – 11:37* 93 9:45 – 10:40* 55 11:46 – 12:45* 59
  4th 10:52 -11:37* 45 10:14 – 10:40* 26 12:17 – 12:45* 28
  5th Travel
  6th 12:45* - 1:32 47 11:40* – 12:08 28 1:45* – 2:11 26
  6 / 7  CTE Block:  12:45 – 2:21 96 11:40* – 12:39 59 1:45* – 2:40 55
  7th 1:35 - 2:21 46 12:11 – 12:39 28 2:14 – 2:40 26
  7 / 8  CTE Block:  1:35 – 3:10* 95 12:11 – 1:10* 59 2:14 – 3:10* 56
  8th 2:24 - 3:10* 46 12:42 – 1:10* 28 2:43 – 3:10* 27
Last Modified on November 1, 2019